Våra tjänster

Vi tillhandahåller de flesta tjänster ett litet företag behöver för att få en tillförlitlig ekonomisk rapport.

Nytt: Samarbeta med oss via webbprogram, maila och scanna in ditt material.

  • Bokföring
  • Redovisning
  • Skatteredovisning/deklarationsombud
  • Årsbokslut, årsredovisning
  • Deklaration
  • Löneadministration
  • Fakturering
  • Leverantörsbetalningar

Varje kund avgör själv vilken del/delar av bokföringen han eller hon vill ha hjälp med, därefter skräddarsyr vi uppdraget och skriver uppdragsavtal.

Löpande bokföring och lönehantering utförs i administrationsprogrammen BL Administration, BL Skatt och Boklsut, BL Lön och Visma lön. Vi har även kunder som vi samarbetar med i Fortnox och Pyramid.

Bokslut, årsredovisningar och deklarationer upprättas i BL Bokslut, BL Skatt.

Vi samarbetar med flera revisionsbyråer för bästa service.
Våra kunder är småföretag i olika branscher. Enskilda firmor och aktiebolag med eller utan anställda.
Våra kunder är intresserade av rättvisande rapporter och uppföljningar och är hela tiden aktiva i sitt företagande.