Fakturering och fakturahantering

Beroende på vilket typ av företag du har så varierar också behovet av hjälp med fakturahantering. Att en faktura blir rätt hanterad är mycket viktigt. Inte bara för företagens trovärdighet utåt utan också för bokföringens skull. Idag är det vanligt i både små och stora företag att outsourca fakturahanteringen.

Viktigt att fakturan blir rätt

Att se över företagets fakturahantering är bra på flera sätt. Din redovisningskonsult hjälper dig bland annat med rådgivning kring hur man fakturerar sina kunder, hur lång tid bör det ta innan man fakturerar och vad som måste finnas med på den faktura som företaget skickar ut. Hög kvalitet är viktig när det handlar om att ta betalt av sina kunder. Allt det lagen kräver av dig som företagare kan en professionell redovisningskonsult hjälpa dig med! Det kan gälla exempelvis rådgivning inför fakturering eller hur du hanterar dina fakturor effektivt och med bra rutiner.

Fakturera själv!

Via vårt program BL, kan vi ansluta våra kunder så att de kan själva sköta fakturering i samma system som all annan data går in. Fakturera enkelt via en app i telefonen eller webben.

Senaste nytt